Logo Infoczerwonak.pl
Wikipedia Gmina Czerwonak
Rejestracja | Logowanie
Poniedziałek, 18 czerwca 2018

Na drodze powiatowej z Koziegłów do Wierzonki jeszcze w tym roku Zarząd Dróg Powiatowych planuje wykonanie kilku prac ważnych dla mieszkańców naszej gminy.

 
 

Na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, na osadnikach wstępnych trwa montaż ogromnych elementów dwóch kopuł o śr. 52 m.

 
 

Alstom i Dalkia Poznań ZEC podpisały dwa kontrakty na budowę nowej Instalacji Odsiarczania Spalin dla dwóch kotłów parowych oraz na modernizację istniejącej instalacji trzeciego kotła w. EC Karolin

 
 

Wkrótce poza opisywanym w osobnym artykule centrum kultury oraz parkingiem w Czerwonaku powinny ruszyć 3 kolejne inwestycje budowane przez gminę.

 
 
29 kwietnia 2014    komentarzy: 0

Tylko do jutra w kolejnym czwartym już przetargu na budowę Centrum Kultury w Koziegłowach mogą składać swoje oferty firmy zainteresowane budową obiektu.

 
 

Koncepcje budowy ulic Dębowej w Dębogórze oraz Świerkowej, Sosnowej i Jodłowej w Promnicach poddane są konsultacjom.

 
 

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku przy ul. Kwiatowej w Koziegłowach (dawny Dom Nauczyciela Akademickiego UAM). Będzie to Centrum Aktywizacji Społecznej.

 
 

Na zaproszenie Mariusza Poznańskiego - wójta gminy przyszłe liczne grono mieszkańców ul. Lipowej z Bolechówka i Potasz, które wypełniło całkowicie salę Kogucika w Potaszach.

 
 

Po raz drugi nie rozstrzygnięto przetargu na budowę Centrum Kultury w Koziegłowach.

 
 

Wójt gminy serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie w sprawie modernizacji ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach.

 
 
17 stycznia 2014    komentarzy: 0

Na stronie internetowej Czerwonaka pojawił się do opiniowania projekt połączenia drogowego od ul. Okrężnej do ul. Zielonej w Czerwonaku.

 
 

W przyszłym roku kolej planuje ponownie rozstrzygnąć przetarg na kolejny etap przebudowy linii z Poznania do Gołańczy.

 
 

Na terenie naszej gminy spora liczba mieszkańców nie korzysta z kanalizacji sanitarnej, pomimo tego że w danej ulicy od wielu lat wybudowana jest sieć grawitacyjna.

 
 
30 listopada 2013    komentarzy: 0

Oprócz naszej gminy swoje budżety na 2014 r. przygotowały również inne jednostki samorządu terytorialnego. Wśród planowanych inwestycji znajdują się również te zaplanowane w naszej gminie.

 
 
9 listopada 2013    komentarzy: 0

12-13 listopada zostanie zamknięta ul. Leśna w Czerwonaku na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Źródlanej .

 
 
3 listopada 2013    komentarzy: 0

Można składać uwagi i propozycje do projektu budowy chodnika w ul. Poligonowej i Parkowej w Bolechowie.

 
 
29 października 2013    komentarzy: 0

Projekt chodnika w ul. Dworcowej w Owińskach jest poddany konsultacjom.

 
 
15 października 2013    komentarzy: 2

Do 30 listopada będą trwać roboty odtworzeniowe na ul. Poznańskiej w Kicinie.

 
 

Oddano do użytku ul. Obornicką w Bolechowie-Osiedlu oraz przedłużenie ul. Piłsudskiego w Koziegłowach.

 
 
8 października 2013    komentarzy: 0

W terminie od 10 października do 18 listopada wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Leśnej w Czerwonaku.

 
 
4 października 2013    komentarzy: 0

W dniu 3 października miało miejsce spotkania mieszkańców ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie z projektantem oraz inwestorem kanalizacji w tej ulicy. Spotkanie odbyło się na wniosek mieszkańców.

 
 

Zakończono prace modernizacyjne ul. Obornickiej w Bolechowie-Osiedlu.

 
 
2 października 2013    komentarzy: 0

Będą światła na ul. Bydgoskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Piotrowskiego w Owińskach - rozpoczęły się właśnie prace wykonywane przez WZDW.

 
 
1 października 2013    komentarzy: 0

2 inwestycje rozpoczynają się przy tworzącym się centrum Czerwonaka.

 
 

Najpóźniej od przyszłego roku linia 72 będzie dojeżdżała do cmentarza w Czerwonaku.

 
 
16 września 2013    komentarzy: 0

Zapraszamy do obejrzenia i składania wniosków do koncepcji budowy ul. Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej.

 
 
10 września 2013    komentarzy: 0

Coraz bliżej zakończenia prac jest budowa nowej kaplicy w Czerwonaku znajdującą się przy os. 40-lecia PRL. Już w najbliższą niedzielę drzwi otwarte.

 
 

Do konsultacji z mieszkańcami przekazana została koncepcja budowy ulic w Bolechowie-Osiedlu. Zachęcamy do zaznajomienia się z nią i składania ewentualnych uwag.

 
 

Ul. Leśna w Promnicach, ul. Nowa oraz ul. Szkolna na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Błękitnej już wkrótce będą miały nowe oblicze.

 
 

18 lipca 2013 r. na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach została podpisana umowa na przykrycie czterech osadników wstępnych.

 
 

Rozstrzygnięto przetarg na budowę portu rzecznego w Czerwonaku.

 
 

Poniżej przedstawiamy harmonogram najbliższych prac budowlanych związanych z realizacją sieci kanalizacyjnej w ramach unijnego projektu.

 
 

Jak dochodzi do tematu pieniędzy to okazało się, że poznańscy radni nie są tak skorzy do wydawania miejskiej kasy na spalarnię - wcześniejsze argumenty zdrowotne nie robiły na nich wrażenia.

 
 

Zapraszamy do opiniowania projektu ul. Szkolnej w Kicinie i Czerwonaku, który jest wyłożony na stronach internetowych gminy.

 
 

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Czysta Puszcza", który ukazuje się co miesiąc w wersji elektronicznej.

 
 

W dniu 12 lutego w siedzibie NFOŚiGW podpisano umowę na dofinansowanie projektu ?Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap II?.

 
 
24 stycznia 2013    komentarzy: 4

W lutym powinien być wyłoniony wykonawca przebudowy ul. Gdyńskiej i Bałtyckiej, które są wjazdem naszej gminy do Poznania.

 
 
24 stycznia 2013    komentarzy: 0

- Na początku lutego ruszy przetarg na zapowiadaną od dawna przez Aquanet dostawę pokryw uszczelniających zbiorniki ze ściekami w centralnej oczyszczalni w Koziegłowach

 
 

Prace kanalizacyjne w naszej gminie zostaną zaprzestane do końca roku.

 
 

W kilku miejscach w naszej gminie pojawiło się w ostatnich dniach oświetlenie solarne.

 
 
27 listopada 2012    komentarzy: 0

Jak już niektórzy zauważyli po naszej gminie zaczęły jeździć dwa nowe autobusy marki Kapena.

 
 
25 listopada 2012    komentarzy: 1

Ul. Zagórze w Czerwonaku - najpierw jej budowa była przesuwana kilka lat w związku z oczekiwaniem na kanalizację. Wreszcie gdy mieszkańcy cieszyli się, że wreszcie ruszy budowa, to inwestycja ta napotkała kolejne problemy...

 
 
21 listopada 2012    komentarzy: 0

Dobiegły końca prace kanalizyjne w naszewj gminie w zlewni Szlachęcin, niestety przedłużają się prace w południowej części gminy...

 
 

Jak dowiedzieliśmy się Aquanet rozpoczął w miniony wtorek nasadzenia mające na celu eliminacje odorów wydobywających się z COŚ. Jest to pierwszy etap nasadzeń.

 
 
18 listopada 2012    komentarzy: 0

Projekt budżetu zakłada, że dochody gminy w przyszłym roku będą na poziomie prawie 80 mln zł, a wydatki mają ponad 89 mln zł. Wydatki na inwestycje mają wynieść trochę ponad 15,5 mln zł (plus dotacje na inwestycje innych jednostek - kolejne 1,37 mln zł) .

 
 
16 listopada 2012    komentarzy: 0

W ramach konsultacji dotyczących dróg jako pierwszą mieszkańcy gminy mogą zaopiniować projekt ciągu pieszo-rowerowego w ul. Lipowej w Potaszach.

 
 
16 listopada 2012    komentarzy: 0

Po ostatnich problemach z ul. Zagórze w Czerwonaku zdecydowano się na prowadzenie konsultacji i opiniowania przez mieszkańców koncepcji i projektów drogowych.

 
 
20 października 2012    komentarzy: 0

Jedna prywatna, druga Lasów Państwowych. Pierwsza z nich ma zwiększyć ilość usług dla mieszkańców, druga wzmocnić turystykę krajoznawczą w naszej gminie. Obie na dwóch końcach ulicy Leśnej w Czerwonaku.

 
 

Poza przedłużającą się budową kanalizacji w gminie trwa kilka innych inwestycji.

 
 
19 października 2012    komentarzy: 0

Na ul. Bałtyckiej za jednym zamachem startują dwa remonty. ZDM rozpocznie przebudowę skrzyżowania, a kolejarze będą kładli nowe tory i zamknięty będzie przejazd kolejowy.

 
 
19 października 2012    komentarzy: 0

Zachęcamy mieszkańców zwłąszcza tych, którzy lada dzień będą mieli podłączoną kanalizację do lektury nowego numeru Czystej Puszczy - biuletynu związanego z projektem kanalizacji Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka i okolic.

 
 

W miniony wtorek odbyło się ostatnie z cyklu spotkań dotyczące centrów wsi w 5 wybranych sołectwach, które nie mają takiego swojego miejsca w sensie integracyjnym.

 
 
18 października 2012    komentarzy: 0

Zarząd Dróg Miejskich podsumował wnioski składane przez Internautów wnioski i opinie dotyczące przebudowy układu drogowego przy okazji budowy spalarni.

 
 

Na wczorajszym - 3 z cyklu spotkaniu dotyczącym koncepcji centrów wsi (w rozumieniu integracji i identyfikacji się mieszkańców) wzięto na tapetę sołectwo Kliny.

 
 
15 października 2012    komentarzy: 0

Budowa ul. Zagórze w Czerwonaku kolejny raz przesunie się w czasie i będzie kontynuowana w przyszłym roku.

 
 
11 października 2012    komentarzy: 0

Dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami Kicina było burzliwe i wielowątkowe. Tematem było ustalenie miejsca i sposobu zagospodarowania centrum wsi Kicin.

 
 
10 października 2012    komentarzy: 0

Dzisiaj odbyło się pierwsze z cyklu spotkanie dotyczące centrów wsi. Jako pierwsi spotykali się mieszkańcy Miękowa.

 
 
4 października 2012    komentarzy: 0

Jednym z elementów realizowanej przez firmę Solaris strategii społecznej odpowiedzialności jest budowanie trwałych, równorzędnych relacji ze wszystkimi partnerami. W praktyce oznacza to otwarte i przejrzyste zasady działania, szacunek nie tylko dla kontrahentów, lecz również dla społeczności lokalnych i pracowników. To właśnie z myślą o tych ostatnich oraz o ich dzieciach w październiku działalność rozpoczął żłobek "Pod Zielonym Jamniczkiem".

 
 
27 września 2012    komentarzy: 0

Wydział Zarządzania Drogami informuje, że ze względu na planowane prace polegające na remoncie nawierzchni asfaltowych wystąpią utrudnienia wruchu na ulicach:

 
 
25 września 2012    komentarzy: 0

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Poznania przyjęto wieloletni plan rowoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Poza pracami inwestycyjnymi na terenie działania firmy (w tym cześci naszej gminy) wiąże się to też z podwyżkami za wodę i ścieki w przyszły roku - jakimi - tego jeszcze nie wiemy. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

 
 
24 września 2012    komentarzy: 0

Od kilku miesięcy policja w Czerwonaku ma piękny i nowoczesny nowy budynek komisariatu. W tym czasie stary komisariat niszczał.

 
 
17 września 2012    komentarzy: 0

Mało kto wie z mieszkańców, że już w grudniu nasza gmina zyska kolejną ciekawą inwestycję jaką będzie Centrum Edukacji Turystycznej pod Dziewiczą Górą.

 
 

Czerwonak i Kicin to obecnie 2 najbardziej rozkopane miejscowości w naszej gminie.

 
 

Ministerstwo Środowiska ogłosiło listę rankingową konkursu 7/PO IiŚ/1.1/04/2012. Związek Międzygminny Puszcza Zielonka zgłosił do konkursu projekt Puszcza Zielonka II, który ma być kontynuacją obecnie realizowanego przedsięwzięcia Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Projekt Związku znalazł się na liście podstawowej, na 19. miejscu.Obecnie projekt (razem z innymi) przechodzi kolejne procedury oceniające. W grudniu 2012 roku powinna zostać podpisana umowa na dofinansowanie PZ II. Wartość całkowita projektu wynosi: 54984 931,75, natomiast Związek stara się o dofinansowanie w wysokości 21 426 486,25.

 
 
27 sierpnia 2012    komentarzy: 0

Na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich pojawił się projekt układu drogowego, który ma powstać przy ewentualnej budowie spalarni.

 
 
23 sierpnia 2012    komentarzy: 0

Przez najbliższe 3 miesiące zostanie zamknięta ul. Szkolna z Czerwonaka do Kicina.

 
 
22 sierpnia 2012    komentarzy: 0

U zbiegu ulic Leśnej i Gdyńskiej w Czerwonaku wyburzono budynek poczty, który wraz z otaczającym go terenem został sprzedany właścicielowi firmy stawiającej pasaże handlowe.

 
 
13 sierpnia 2012    komentarzy: 0

Szanowni Mieszkańcy ul. Zagórze wCzerwonaku! Zgodnie zustaleniami ze spotkania, które odbyło się wsiedzibie Urzędu wdniu 7sierpnia br.informuję, iż uzgodniony został zWykonawcą wstępny harmonogram prac na ulicy Zagórze. Prace rozpoczną się wnajbliższym tygodniu.

 
 

Mieszkańcy mają problem tym razem z ul. Żurawią w Czerwonaku. Tym razem zawinił najprawdopodobniej projektant.

 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aquanet przyjęło program działań inwestycyjnych na lata 2012-2021. Zgodnie zprogramem do roku 2012 na inwestycje na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków wKoziegłowach przeznaczonych zostanie ponad 70 milionów złotych.

 
 

Po długim oczekiwaniu i półrocznych poprawkach przy niesprawnym odwodnieniu drogi najszersza "ścieżka rowerowa" w ostatnim półroczu czyli obwodnica Murowanej Gośliny zostanie otwarta w dniu dzisiejszym.

 
 

Cały czas widać prace kanalizacyjne w naszej gminie, a obecnie zwłaszcza w Czerwonaku. Jeden z nszych czytelników doniósł nam dzisiaj, że rejon ulic Sosnowa, Działkowa, Poprzeczna jest rozkopana przy czym uważa to za dobry znak, że prace wreszcie doszły do jego ulicy.

 
 

W poniedziałek podpisano akt notarialny w sprawie kupna budynku uniwersyteckiego przy ul. Kwiatowej w Koziegłowach.

 
 

W związku z budową kanalizacji zamknięty jest przejazd ulicą Szkolną w Czerwonaku.

 
 
20 kwietnia 2012    komentarzy: 0

Jest już pewne, że przejazd kolejowy w Bolechówku będzie miał wyższą kategorię (na kat. B).

 
 

Wczoraj odbyły się dwa spotkania dotykające bezpośrednio mieszkańców naszej gminym a dotyczące budowy zakładów o tzw. wzmożonej potencjalnej uciążliwości. W Bolechowie według zamierzeń inwestora ma powstać kompostownia wraz z zakładem produkcji paliw alternatywnych, a przy granicy Kicina w Janikowie hale magazynowo-produkcyjne firmy produkującej m.in. preparaty owadobójcze.

 
 

Firma Transkom wożąca mieszkańców gminy Czerwonak wybrała w przetargu 2 nowe autobusy miejskie firmy Kapena. Będą one jeździły po naszej gminy od września.

 
 
10 kwietnia 2012    komentarzy: 0

Zapraszamy do obejrzenia relacji w Teleskopie w TVP Poznań dotyczącej dyskusyjnej inwestycji (firma Ordo), która może powstać w Bolechowie.

 
 

Czy mieszkańcy Bolechówka i Owińsk doczekają się strzeżonego przejazdu kolejowego na zmodernizowanej linii z Poznania do Wągrowca?

 
 

Na to pytanie próbuje odpowiedzieć dzisiejsze wydanie poznańskiej Gazety Wyborczej. Przypominamy, że Poznań kupił ten budynek z myślą o ulokowaniu w nim mieszkań socjalnych. Gmina mając obawy wobec tej inwestycji dogadała się z miastem i większością głosów radni zdecydowali o odkupieniu od miasta tego budynku.

 
 

Dopiero od czerwca będą mogli jeździć kierowcy obwodnicą Murowanej Gośliny, która miała być otwarta już w październiku ubiegłego roku.

 
 
27 marca 2012    komentarzy: 0

Mocno uaktywniło się społeczeństwo Kicina - mieszkańcy tej miejscowości licznie zjawili się na spotkanie w salce parafialnej dotyczące ewentualnej budowy firmy Bros na styku Janikowa i Kicina już na terenie gminy Swarzędz. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele firmy Bros, przedstawiciele władzy gminy Czerwonak, stowarzyszeń oraz poznańskie media.

 
 

Zapraszamy do zapoznania się z marcowym numerem biuletynu opisującego działania w ramach kanalizacji Puszczy Zielonka.

 
 

Do dwóch w sumie zaskakujących inwestycji może dojść na granicy naszej gminy - północnej i południowej.

 
 

Jak pisze poznański dodatek Gazety Wyborczej z 20.02.2012r. jest szansa na budowę lini tramwajowej z Zawad na stację kolejową Poznań Wschód.

 
 

Sprawdź jakie inwestycje są planowane w tym roku w Twojej miejscowości!

 
 

Można już przeczytać 8. numer biuletynu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka "Czysta Puszcza"

 
 
16 stycznia 2012    komentarzy: 0

Oddanie do eksploatacji obwodnicy Murowanej Gośliny przesunie się najprawdopodobniej na maj 2012 roku.

 
 
13 stycznia 2012    komentarzy: 0

Kolejna wymiana biofiltra to ciąg dalszy walki z fetorem wydobywającym się z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Aquanet obiecuje, że teraz naprawdę będzie lepiej. Czy rzeczywiście?- pisze Gazeta Wyborcza. Maria Bielicka 13.01.2011r.

 
 
19 września 2011    komentarzy: 0

W związku z informacją PKP dot. zamknięcia przejazdów kolejowych przy Elektrociepłowni Karolin oraz za Elewatorem w Czerwonaku na czas prowadzonych robót torowych w terminie od 20.09 do 26.09.2011r. uspokajamy i informujemy, że ruch uliczny będzie odbywał się drogą tymczasową przygotowaną i zlokalizowaną kilkanaście metrów od istniejących przejazdów.

 
 
13 sierpnia 2011    komentarzy: 0

Na ul. Poznańskiej w Kicinie, będącą drogą powiatową, trwają obecnie prace kanalizacyjne.

 
 

14 lipca po długich oczekiwaniach mieszkańców zostanie otwarty parking na dawnym boisku przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach.

 
 

Wszystkich zainteresowanych projektem "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka" zachęcamy do zapoznania się zmapą przedstawiającą stan realizacji projektu.

 
 
10 czerwca 2011    komentarzy: 0

2 czerwca br. miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod nowobudowany komisariat Policji w Czerwonaku.

 
 

Nasze dzieci są dyskryminowane! twierdzą rodzice sześciolatków, które zamiast trafić do przedszkola, mają uczęszczać do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Koziegłowach.

 
 

Na oficjalnej stronie gminy Czerwonak pojawiły się wstępne harmonogramy realizacji robót kanalizacyjnych na terenie gminy Czerwonak z podziałem na miejscowości i ulice. Podane terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulegać zmianom w trakcie trwania inwestycji.

 
 

Po długim oczekiwaniu i odwoływaniu się firm walczących o realizację projektu modernizacji linii kolejowej na odcinku Poznań Wschód-Wągrowiec w miniony czwartek podpisano umowę na jego realizację. Modernizacja powinna zakończyć się do końca marca 2012 roku.

 
 

Duże zmiany w organizacji ruchu i systemie drogowym we wschodnim Poznaniu wymusi budowa spalarni odpadów, która ma powstać na Karolinie. Dlatego Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji dla projektu rozbudowy sieci ulic.

 
 
23 października 2010    komentarzy: 0

Do końca roku ma powstać parking na os. Leśnym w Koziegłowach.

 
 
14 października 2010    komentarzy: 0

Ruszają prace przy budowie ulicy Polnej w podpoznańskim Czerwonaku. Przetarg na kontrakt, warty prawie 2 mln 700 tys., wygrała firma Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o. Droga powinna zostać oddana do użytku w wakacje 2011 roku.

 
 
 

Czytane

Komentowane

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową?

Twój adres e-mail:

W obiektywie

Partnerzy

/cms/zasoby/grafika/_PARTNERZY/kicinonline2.jpg
/cms/zasoby/grafika/_PARTNERZY/jurand.jpg
/cms/zasoby/grafika/_PARTNERZY/logomale.png
/cms/zasoby/grafika/_PARTNERZY/AP_Herb.jpg
/cms/zasoby/grafika/_PARTNERZY/alterlogo_155_.jpg
/cms/zasoby/grafika/_PARTNERZY/logocma_155_155.jpg
 
Logo Infoczerwonak.pl

Chcesz zamieścić informację?
Napisz:
kontakt@infoczerwonak.pl

Regulamin i polityka prywatności »